#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
2 นายภัทร์กวิสร์ โพธิ์ธนรัฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านระหาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
3 นางอ้อมใจ อุดมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านซำ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
4 นายกฤษฏภพ จันทเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสดำ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
5 นายอิทธิกร พิมมาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ระบบเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม