#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย อภินันท์ พรมนัส
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย นิพนธ์ เสาแพง
1.นาง สุนันท์ โมหา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
73.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย อภินัทธ์ พรมนัส
2.เด็กหญิง ดาราพร ในทอง
3.เด็กชาย ธนิสร รุ่งแสง
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
2.นาง จามรี พรหมทา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม