#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง ขวัญธัญญพร ทองอินทร์
1.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
2 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
62.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง ศุภานันท์ นวลแสง
2.เด็กหญิง พิมพ์นารา กุลเกษ
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นาย สำเริง สอนพูด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม