#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ เดินไพร
2.เด็กหญิง ตวงรัตน์ อุณาพันธ์
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย ชาตรีวิทย์ จิตรโสม
1.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม