#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ธนกร สมรัตน์
1.นาย กุญชร กลมพันธ์
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร สมรัตน์
1.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง จิรัตติกาล งามเจริญ
1.นาง ทัชชภร พิมพร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม