#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ธรรมรัตน์ อระไง
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย จิรายุ เพ่งพิศ
2.เด็กชาย ชนินทร์ เลิศศรี
3.เด็กชาย ธีรเมท เลิศศรี
4.เด็กชาย ณัฐชนน นาอุดม
5.เด็กชาย นทีทร พิมพา
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
2.นาย สมคิด ศิริโท
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ไชยา สายจันทร์
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ชนิดาภา สมเพ็ชร
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยนรา
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย พรหมพิริยะ พรหมประเสริฐ
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง นิศารัตน์ มนตรีวงค์
1.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม