#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง พรพิมล ฝั่งซ้าย
1.นาง กิตรียา แสงแก้ว
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย อนันธโชค จันทร์เปรียง
2.เด็กชาย นัทธวัฒน์ แก้วลอย
3.เด็กชาย อดิศักดิ์ จิตรโสม
4.เด็กชาย ธนวัฒน์ โพธิโสดา
5.เด็กชาย พัชรพล วันนุบล
6.เด็กชาย ไพโรจน์ มะปรางค์
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
2.นาง กิตรียา แสงแก้ว
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
71.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ยงยุทธิ์ นามนุ
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ทัพฟ้า สุทธิขันธ์
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม