#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง สิริขวัญ พัลวัล
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
65.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย ปารวัฒน์ ภูสมศรี
2.เด็กชาย คฑาวุธ อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย ประดิภัส เรืองฤทธิ์
1.นาง ดวงเนตร พิมศร
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
64.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ โพธิสาร
2.เด็กหญิง ชญานิศ นามนุษย์
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม