#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย กันต์กวี ทาทิพย์
1.นางสาว กุสุมา พิมมาศ
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ คำแน่น
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
65.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง มุนินทร์ สายสังข์
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม