สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 65 46 4 5 55
2 โรงเรียนบ้านตาเอก 59 44 2 3 49
3 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 45 34 4 1 39
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 46 31 8 4 43
5 โรงเรียนบ้านพยอม 40 28 3 1 32
6 โรงเรียนบ้านกันทรอม 39 25 7 1 33
7 โรงเรียนบ้านสดำ 38 24 6 2 32
8 โรงเรียนบ้านระหาร 26 22 2 0 24
9 โรงเรียนบ้านดู่ 32 21 6 2 29
10 โรงเรียนบ้านจะเนียว 31 21 4 3 28
11 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 33 21 4 1 26
12 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 32 20 6 1 27
13 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 30 20 2 2 24
14 โรงเรียนบ้านกันจด 24 19 2 1 22
15 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 23 18 3 1 22
16 โรงเรียนบ้านจองกอ 26 16 4 2 22
17 โรงเรียนบ้านหนองคู 19 14 2 2 18
18 โรงเรียนบ้านเดื่อ 16 11 2 1 14
19 โรงเรียนบ้านซำ 12 9 1 0 10
20 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 14 8 1 0 9
21 โรงเรียนบ้านตานวน 8 6 0 1 7
22 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 8 4 1 1 6
23 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0 0 0 0
24 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 0 0 0 0
รวม 672 462 74 35 571

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม