สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 65 24 6 6 36 46 4 5 55
2 โรงเรียนบ้านตาเอก 59 24 13 3 40 44 2 3 49
3 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 45 15 9 4 28 34 4 1 39
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 46 11 6 9 26 31 8 4 43
5 โรงเรียนบ้านระหาร 26 10 3 2 15 22 2 0 24
6 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 32 8 3 2 13 20 6 1 27
7 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 33 7 2 2 11 21 4 1 26
8 โรงเรียนบ้านสดำ 38 6 6 4 16 24 6 2 32
9 โรงเรียนบ้านพยอม 40 6 8 3 17 28 3 1 32
10 โรงเรียนบ้านดู่ 32 6 5 4 15 21 6 2 29
11 โรงเรียนบ้านกันทรอม 39 6 3 10 19 25 7 1 33
12 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 30 6 4 3 13 20 2 2 24
13 โรงเรียนบ้านเดื่อ 16 5 2 3 10 11 2 1 14
14 โรงเรียนบ้านจะเนียว 31 4 8 4 16 21 4 3 28
15 โรงเรียนบ้านจองกอ 26 4 6 4 14 16 4 2 22
16 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 23 4 5 4 13 18 3 1 22
17 โรงเรียนบ้านหนองคู 19 3 6 1 10 14 2 2 18
18 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 14 1 2 1 4 8 1 0 9
19 โรงเรียนบ้านตานวน 8 1 0 1 2 6 0 1 7
20 โรงเรียนบ้านกันจด 24 1 1 1 3 19 2 1 22
21 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 0 0 0 0 0 0 0 0
23 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 8 0 1 1 2 4 1 1 6
24 โรงเรียนบ้านซำ 12 0 2 3 5 9 1 0 10
รวม 672 152 101 75 328 462 74 35 571

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม