หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ภาษาไทย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 63 10
90.91%
1
9.09%
0
0.00%
11
2 โรงเรียนบ้านตาเอก 57 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
3 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 45 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 46 6
54.55%
4
36.36%
1
9.09%
11
5 โรงเรียนบ้านพยอม 40 4
57.14%
2
28.57%
1
14.29%
7
6 โรงเรียนบ้านกันทรอม 40 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
7 โรงเรียนบ้านสดำ 38 3
50.00%
2
33.33%
1
16.67%
6
8 โรงเรียนบ้านระหาร 26 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
9 โรงเรียนบ้านดู่ 32 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
10 โรงเรียนบ้านจะเนียว 31 8
80.00%
1
10.00%
1
10.00%
10
11 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 30 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
12 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 32 1
20.00%
3
60.00%
1
20.00%
5
13 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 30 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
14 โรงเรียนบ้านกันจด 24 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
15 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 23 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
16 โรงเรียนบ้านจองกอ 26 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนบ้านหนองคู 19 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านเดื่อ 16 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
19 โรงเรียนบ้านซำ 12 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
20 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 14 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านตานวน 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 8 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
23 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
24 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม