#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 14 35 37 21
2 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 30 28 49 41
3 โรงเรียนบ้านกันจด 24 23 35 26
4 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 32 38 68 53
5 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 23 22 43 36
6 โรงเรียนบ้านกันทรอม 39 33 90 58
7 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 33 48 67 43
8 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 45 48 79 63
9 โรงเรียนบ้านจองกอ 26 29 60 42
10 โรงเรียนบ้านจะเนียว 31 51 66 39
11 โรงเรียนบ้านซำ 12 19 22 18
12 โรงเรียนบ้านดู่ 32 28 81 54
13 โรงเรียนบ้านเดื่อ 16 23 28 22
14 โรงเรียนบ้านตานวน 8 14 14 13
15 โรงเรียนบ้านตาเอก 59 49 129 89
16 โรงเรียนบ้านพยอม 40 39 66 56
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 65 66 122 84
18 โรงเรียนบ้านระหาร 26 25 43 36
19 โรงเรียนบ้านสดำ 38 28 85 64
20 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 8 11 15 12
21 โรงเรียนบ้านหนองคู 19 32 79 33
22 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 19 6 6
23 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0 0 0
24 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 46 51 70 64
รวม 672 759 1,354 973  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม